...

De samenstelling van het nieuwe bestuur was al langer bekend - binnen die groep is de huisarts uit Tienen nu als voorzitter aangesteld. Dokter Tom Lambrechts, die al jarenlang actief is binnen het expertisedomein ICT, wordt ondervoorzitter.Van den Brandt is sinds 2003 huisarts in een groepspraktijk in Tienen. Hij verdiende zijn sporen onder meer als projectcoördinator van Verbonden in ZOHrg - het proefproject geïntegreerde zorg van Zuid-Oost Hageland. Als voorzitter van de huisartsenkring HAZOH en als ondervoorzitter van de Eerstelijnszone.Samen met de directeur van RZ Heilig Hart Tienen leidde hij de lokale crisiscel covid. In In 2020 ging hij ook tijdelijk aan de slag bij het Agentschap Zorg en Gezondheid om de vaccinatiecampagne mee uit te werken ( de vaccinatie van hulpverleners) en de populatiemanagers van de eerstelijnszones te helpen aansturen.In januari 2022 werd hij gevraagd als adviseur preventie op het kabinet van minister Wouter Beke - nu minister Hilde Crevits. Maar voor deze functie heeft hij zijn ontslag gegeven - "in goede verstandhouding".Om voeling te houden met de dagelijkse praktijk blijft hij deeltijds actief in zijn vertrouwde groepspraktijk Houtemveld.