...

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid maakte gisteren 27 mei bekend dat het FAGG een melding kreeg van een vrouw die na toediening van het Janssen-vaccin, een ernstige trombose ontwikkelde. Ondertussen ziet het er steeds meer naar uit dat de leveringen van het vaccin vertraging zullen oplopen.Het ging om een ernstige trombose in combinatie met een bloedplaatjestekort bij een persoon jonger dan 40 jaar. De vrouw overleed in ons land op 21 mei.De vrouw kreeg het vaccin tegen covid in het buitenland, niet als onderdeel van de Belgische vaccinatie campagne.Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten rapporteerde de casus aan het Veiligheidscomité van het EMA en vroeg aan het bestuur van het Europese geneesmiddelenagentschap om snel het verband tussen dit overlijden en de toediening van het vaccin te evalueren.De IMC Volksgezondheid koppelde daar tegenover het EMA de vraag aan om een benefit/risk-analyse uit te voeren voor de verschillende leeftijdsgroepen.In ons land besloot de IMC het vaccin voorlopig niet meer te gebruiken bij personen tot en met 40 jaar. In ons land zou 80% van de personen die het vaccin tot nu toe kregen effectief ouder geweest dan 45. Het Janssen-vaccin moet maar een keer toegediend worden. Het is daarom geschikt voor vaccinatie bij kwetsbare personen thuis, of personen die in precaire situaties verkeren zoals daklozen.Ondertussen zou er sprake zijn om personen van 40 jaar of jonger eventueel zelf de keuze te laten of ze het Janssen-vaccin willen of niet. Die vraag kwam van mensen uit die leeftijdgroep en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) liet de mogelijkheid open. De Taskforce Vaccinatie buigt zich over de vraag.