...

Voor acute cardiale pathologie kan elke minuut het verschil uitmaken tussen leven en dood. De Westhoek is een vrij uitgestrekt gebied, met een bevolking van om en bij de 110.000 inwoners, waar de afstand tussen patiënt en ziekenhuis in acute omstandigheden soms voor problemen zorgt. Tot voor kort beschikte het Jan Yperman ziekenhuis wel over een degelijke dienst cardiologie, maar niet over de mogelijkheid om coronarografieën en interventionele cardiologie te bedrijven, zoals stenting van de kransslagaders. Sinds begin maart kunnen die prestaties nu ook in het Ieperse ziekenhuis worden uitgevoerd.Kostbare tijd"Dat is voor de Westhoek een grote aanwinst", zegt Jan De Ceuster, anesthesist-urgentist en voormalig hoofd van de MUG-dienst. "Voorheen moesten de patiënten hiervoor dringend naar andere ziekenhuizen worden doorverwezen, in het bijzonder naar het H. Hartziekenhuis van Roeselare-Menen, waar we overigens heel goed mee samenwerken. De afstanden zijn hier niet te onderschatten, en in die gevallen is de tijd bijzonder kostbaar. Aangezien ik ook zelf 14 jaar geleden een ernstig hartinfarct heb doorgemaakt, ben ik op dat vlak een ervaringsdeskundige! Gelukkig was ik toen in het ziekenhuis aanwezig en kon ik hier ter plaatse worden gereanimeerd en de eerste zorg krijgen. Nu zal een groot deel van de acute cardiologische patiënten in het Jan Yperman ziekenhuis zelf de nodige behandeling krijgen, met coronarografie en eventuele stenting", aldus De Ceuster."Voor cardiale chirurgie worden de patiënten dan preferentieel naar het H. Hartziekenhuis van Roeselare-Menen doorgestuurd. Uiteraard houden we ook rekening met de keuze van de patiënten en van de huisarts voor andere hartcentra. Dankzij de goede samenwerking met de dienst cardiologie van Roeselare, waar onze eigen artsen tot nog toe zelf de interventionele cardiologie verzorgden, zullen hier nu jaarlijks zo'n 350 cardiologische patiënten de nodige interventies kunnen ondergaan", verduidelijkt algemeen directeur Eric Luyckx.112 en huisartsBij acute pijn in de borststreek raadt dokter De Ceuster iedereen aan om eerst de 112 op te bellen, en tegelijkertijd ook de huisarts. "Dat is de beste methode om zo weinig mogelijk tijd te verliezen. Onze MUG-dienst bestrijkt een vrij uitgestrekt gebied. We hebben akkoorden met andere diensten zoals die van Veurne, Brugge, Roeselare en Kortrijk, om in geval van overlast mekaar bij te staan. Soms rukken we ook uit naar Noord-Frankrijk, indien onze Franse collega's van de SAMU om een of andere reden niet onmiddellijk beschikbaar zijn. Acute toestanden zijn immers grenzeloos", concludeert De Ceuster.