...

Zoals we eerder meldden bekrachtigden beide ziekenhuizen eind januari een structurele, juridisch geformaliseerde en door de overheid erkende samenwerking. Ondertussen beslisten ze als samenwerkingsvorm voor een groepering te opteren. Jan Yperman telt 532 bedden, AZ West heeft er ongeveer 260. Tot nu maken beide ziekenhuizen nog deel uit van twee verschillende netwerken, az West is aangesloten bij KOM, Jan Yperman bij TRIaz. Thuis voelden de twee ziekenhuizen zich er niet.Daarom ging men na welk netwerk het beste aansloot bij het zorgstrategisch plan voor de Westhoek. "Er bleek geen ideale match", zo stellen de twee ziekenhuizen in een persmededeling. "Op 5 april werd daarom beslist een eigen Westhoek-netwerk op te richten." Dat richt zich op de zorg voor 17 gemeenten en 220.000 inwoners.In een eerste fase stappen beide ziekenhuizen uit het netwerk waartoe ze nu nog behoren. Vervolgens bereiden ze de aanvraag bij de overheid voor om een nieuw netwerk te vormen. Tegen het einde van de zomer hopen ze hierover meer nieuws te hebben. Krijgt het netwerk groen licht dan stellen ze een zorgstrategisch plan op maat van de Westhoek op. De bevolking in de regio is "relatief vergrijsd" en heeft een hoge zorgnood, dixit de twee ziekenhuizen. "Toch beschikt de westhoek slechts over 340 ziekenhuisbedden per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: in de provincie West-Vlaanderen in zijn geheel zijn er 541,4 bedden per 100.000 inwoners."Volgens de wet moet elke Belg binnen de dertig minuten in een ziekenhuis geraken. Met de huidige netwerken is dat voor heel wat Westhoek-bewoners niet het geval, aldus beide ziekenhuizen. Het nieuwe netwerk zal dus dichtbij huis basiszorg (radiologie, bepaalde chirurgische ingrepen..) aanbieden. Hypergespecialiseerde zorg stuurt men door naar grotere centra en universitaire ziekenhuizen. Hiervoor wil het nieuwe netwerk partnerships onderhouden. Vlaanderen heeft momenteel twaalf ziekenhuisnetwerken. Met 'Westhoek' erbij zouden dat er dertien worden.