...

Eerder al was Jan Palfijn als enige Belgische ziekenhuis genomineerd voor de Europese 'Hand Hygiëne Excellence Award'. Na die nominatie zakten twee experts van de Aesculap Academy, prof. Gastmeier en dokter Farquet, voor een audit af naar Gent. De externe doorlichting was erg positief voor het ziekenhuis. Professor Pittet, een wereldautoriteit inzake infectiecontrole, stelt in de brief aan Jan Palfijn het volgende: "Your hospital has demonstrated outstanding leadership in the implementation strategy of an effective hand hygiene campaign and has strongly pursued associated programmes to support the WHO Cleaner Care is safer care Programme."AZ Jan Palfijn heeft altijd al veel belang gehecht aan excellente infectiecontrole, antibioticabeleid en handhygiëne om resistente bacteriën het hoofd te bieden. Het ziekenhuis beschouwt de 'Hand Hygiëne Excellence Award' dan ook als een bekroning voor de jarenlange inzet van alle medewerkers die dagelijks de regels inzake infectiecontrole respecteren.Arts-hygiënist Louis Ide en verpleger-hygiënist Jo Lootens zijn de drijvende krachten achter de jarenlange inspanningen van het ziekenhuis. "Dit doet echt deugd. Het is de spreekwoordelijke kroon op het jarenlange werk", aldus dokter Ide. Op 20 juni 2017 nemen Ide en Lootens de prijs in Genève in ontvangst.