Elk jaar zet Artsenkrant een jonge huisarts in de bloemetjes. In een eerste fase nomineert het Interuniversitair Centrum voor de Huisartsenopleiding (ICHO) vijf haio's. Bij wijze van voortelling verschenen de portretten en het werk van deze jonge dokters de afgelopen weken in opeenvolgende edities van Artsenkrant. U als lezer kon stemmen voor de kandidaat van uw keuze. Jan Maertens, Elisabeth Persoons, Nick Stevens en Inge Vandenbempt haalden de meeste stemmen en winnen de Prijs van de Jonge Huisarts.

Evidence-based

Voor hun masterproef bundelde het viertal de krachten. "Als huisarts is het erg belangrijk om te werken op basis van evidence-based medicine (EBM)", staat dr. Elisabeth Persoons ons te woord. Niet alle huisartsen doen dit echter. Wat zijn succesfactoren voor het gebruiken van elektronische beslishulpen voor richtlijnimplementatie? Wat zijn valkuilen?

Elektronische beslishulpen moeten eerst en vooral gebruiksvriendelijk zijn. Niet te veel gedoe, geen extra belasting

Om een antwoord op deze vragen te formuleren, maakte het viertal een synthese van bestaand kwalitatief onderzoek. Meningen en ervaringen van gebruikers van elektronische beslishulpen - zijnde artsen --, en de context waarin zo'n beslishulp gebruikt wordt, zijn belangrijk om het succes of falen van de toepassing te verklaren, duidt dr. Persoons. "Uit interviews en focusgroepen met artsen in de literatuur, blijkt bijvoorbeeld dat elektronische beslishulpen eerst en vooral gebruiksvriendelijk moeten zijn. Niet te veel gedoe, geen extra belasting. Ten tweede vinden artsen het belangrijk dat de softwareontwikkelaar instructiemateriaal ter beschikking stelt. Ten derde willen artsen snappen waarom ze de toepassing gebruiken. Het nut ervan moet met andere woorden duidelijk zijn."

Met deze bevindingen ondersteunt het viertal de checklist die het Norwegian Institute of Public Health ontwierp op basis van kwantitatief onderzoek. Deze checklist moet ontwikkelaars van elektronische beslishulpen toelaten om hun toepassingen te optimaliseren. Ze bestaat uit vier 'pijlers'; zo moet er een context zijn voor het decision support system, de inhoud moet wetenschappelijk betrouwbaar zijn, het systeem moet goed werken en de elektronische beslishulp dient correct geïmplementeerd te worden in de praktijk. Deze vier pijlers worden op hun beurt nog eens uitgewerkt in vier elementen, zeg maar adviezen, elk.

Zo'n checklist of kader is handig omdat er vandaag nogal wat elektronische beslishulpen op de markt zijn die niet allemaal even gebruiksvriendelijk zijn, zegt Elisabeth Persoons. "Daardoor haken artsen af, terwijl het doel van elektronische beslishulpen net is om EBM in de praktijk te brengen." De checklist moet softwareontwikkelaars - en uiteindelijk artsen --- daarbij helpen.

De Prijs van de Jonge huisarts is goed voor een geldbedrag van 2.500 euro geschonken door Rode Kruis-Vlaanderen.

Ontdek hier wie de andere kandidaten zijn.

Elk jaar zet Artsenkrant een jonge huisarts in de bloemetjes. In een eerste fase nomineert het Interuniversitair Centrum voor de Huisartsenopleiding (ICHO) vijf haio's. Bij wijze van voortelling verschenen de portretten en het werk van deze jonge dokters de afgelopen weken in opeenvolgende edities van Artsenkrant. U als lezer kon stemmen voor de kandidaat van uw keuze. Jan Maertens, Elisabeth Persoons, Nick Stevens en Inge Vandenbempt haalden de meeste stemmen en winnen de Prijs van de Jonge Huisarts. Evidence-basedVoor hun masterproef bundelde het viertal de krachten. "Als huisarts is het erg belangrijk om te werken op basis van evidence-based medicine (EBM)", staat dr. Elisabeth Persoons ons te woord. Niet alle huisartsen doen dit echter. Wat zijn succesfactoren voor het gebruiken van elektronische beslishulpen voor richtlijnimplementatie? Wat zijn valkuilen?Om een antwoord op deze vragen te formuleren, maakte het viertal een synthese van bestaand kwalitatief onderzoek. Meningen en ervaringen van gebruikers van elektronische beslishulpen - zijnde artsen --, en de context waarin zo'n beslishulp gebruikt wordt, zijn belangrijk om het succes of falen van de toepassing te verklaren, duidt dr. Persoons. "Uit interviews en focusgroepen met artsen in de literatuur, blijkt bijvoorbeeld dat elektronische beslishulpen eerst en vooral gebruiksvriendelijk moeten zijn. Niet te veel gedoe, geen extra belasting. Ten tweede vinden artsen het belangrijk dat de softwareontwikkelaar instructiemateriaal ter beschikking stelt. Ten derde willen artsen snappen waarom ze de toepassing gebruiken. Het nut ervan moet met andere woorden duidelijk zijn."Met deze bevindingen ondersteunt het viertal de checklist die het Norwegian Institute of Public Health ontwierp op basis van kwantitatief onderzoek. Deze checklist moet ontwikkelaars van elektronische beslishulpen toelaten om hun toepassingen te optimaliseren. Ze bestaat uit vier 'pijlers'; zo moet er een context zijn voor het decision support system, de inhoud moet wetenschappelijk betrouwbaar zijn, het systeem moet goed werken en de elektronische beslishulp dient correct geïmplementeerd te worden in de praktijk. Deze vier pijlers worden op hun beurt nog eens uitgewerkt in vier elementen, zeg maar adviezen, elk.Zo'n checklist of kader is handig omdat er vandaag nogal wat elektronische beslishulpen op de markt zijn die niet allemaal even gebruiksvriendelijk zijn, zegt Elisabeth Persoons. "Daardoor haken artsen af, terwijl het doel van elektronische beslishulpen net is om EBM in de praktijk te brengen." De checklist moet softwareontwikkelaars - en uiteindelijk artsen --- daarbij helpen.De Prijs van de Jonge huisarts is goed voor een geldbedrag van 2.500 euro geschonken door Rode Kruis-Vlaanderen.