...

Jan Flament, CEO van Ziekenhuis Geel: "Vandaag zijn er dat nog altijd maar 50, terwijl we allemaal weten hoe belangrijk het is dat kankers snel worden opgespoord om goed behandeld te kunnen worden. Ik vind dat een alarmerende tendens en dus moeten we dringend manieren vinden om die angst weg te nemen bij patiënten en hen aan te moedigen om naar het ziekenhuis te komen." Flament wil dat er dringend werk wordt gemaakt van technologie die mensen met covidsymptomen er sneller kan uitpikken."We moeten naar systemen die kunnen voorkomen dat covid-19-patiënten in contact kunnen komen met zorgverleners of andere patiënten, die niet- coronagerelateerde zorgen nodig hebben. Dat zou kunnen met robots bij het binnengaan in het ziekenhuis of via een systeem van pretriage van thuis uit." "Vandaag zijn er weinig veiligere plaatsen om naartoe te gaan dan een ziekenhuis, maar toch moeten we er ook alert voor blijven dat het nog veiliger kan", vervolgt Flament. "Met robots kun je interactie creëren, maar we kunnen ook werk maken van meer faciliteiten om raadplegingen vanop afstand te organiseren. We moeten mensen duidelijk maken dat ze nu niet mogen wegblijven van de gezondheidszorg. Als mensen hun zorgvraag uitstellen, dan krijgen we daar sowieso op lange termijn de effecten van te zien." Aan welke technologische innovaties denkt u dan? "We kunnen meer inzetten op teleconsults. Teleconsulting kan zorgen voor een mix tussen patiënten screenen van op afstand en ze ook daadwerkelijk zien. Zo beheers je de aanwezigheid in de wachtzaal, maar via het teleconsult zou je tegelijk goed moeten kunnen oordelen over welke patiënten wel naar het ziekenhuis moeten komen en wie we sneller of minder snel moeten zien. Via visuele interactie bouw je ook een betere relatie op met de patiënt. Maar zulke faciliteiten zijn niet gratis." "Teleconsult werkt, maar videoconsult is beter. Alleen is daar geen structurele financiering voor voorzien. Er bestaan robots die niet alleen de temperatuur van een patiënt opmeten, maar met hem ook in interactie gaan. Dan hoef je daar geen personeelslid meer voor in te zetten, want niemand staat nog te springen om een onthaal te bemannen in de inkom van een ziekenhuis. Die interactie moet deels worden geautomatiseerd en moet ook al een zekere triage mogelijk maken." Die technologische innovaties moeten wel snel gaan? "Die innovaties zijn al beschikbaar, maar die zijn zeer duur. Die dingen moet ook nog allemaal worden uitgetest: hoe organiseren we dat, hoe reageren de mensen daarop... Enerzijds hebben we dat materiaal redelijk dringend nodig, maar anderzijds verwachten we nog outbreaks van covid tot 2024. Sowieso gaan we voortaan op een andere manier te werk in onze zorgsector. Covid heeft een en ander versterkt en versneld. Het resultaat daarvan is dat vooral de problemen en de pijnpunten sterk werden uitvergroot en op korte termijn heel zichtbaar zijn geworden. Laat ons dus de bestaande technologie betaalbaar maken voor toepassing in de meeste ziekenhuizen en die technologie nog verder verfijnen en populariseren." Wat er de voorbije weken en maanden is gebeurd, heeft ook een sterke impact op de zorgverleners, zowel praktisch als psychologisch. "We zijn het niet gewoon om met zoveel zwaar zieken en overlijdens geconfronteerd te worden. Patiënten die aan hun zorgverleners vragen of ze morgen nog leven: dat vreet ook aan de geestelijke gezondheid van de zorgverlener. Tijdens de crisis zelf hebben de meesten dat nog in de hand, maar nu de crisis wegebt, komt die psychologische weerslag eraan voor artsen en verpleegkundigen. Veel zorgverstrekkers werden plots met een heel andere pathologie geconfronteerd en vooral met de onzekerheid daarover. Plots moet je in heel onzekere omstandigheden functioneren en weet je dat er sowieso meer potentiële risico's zijn. Ik heb enorm veel respect en bewondering voor onze zorgverleners en ik vind het mijn verantwoordelijkheid als directeur om mee na te denken over de mogelijke impact. In crisissituaties en noodsituaties komt het psychologisch effect immers meestal pas naderhand. We mogen toch ook preventief nadenken over de gezondheid van onze zorgmedewerkers?"