...

Volgens de brief die professor De Maeseneer ontving, drukt zijn verkiezing door de leden van de NAM de grote waardering uit die er onder 'peers' bestaat voor zijn werk. NAM-voorzitter dokter Dzau stelt in het schrijven dat de Gentse prof. voortaan deel uitmaakt van het selecte gezelschap van artsen dat belangrijke bijdragen leverde aan de gezondheidszorg, geneeskunde en wetenschap. Het werk van het in 1970 als Institute of Medicine opgerichte NAM gaf het onderzoek en de aanbevelingen in de gezondheidszorg, de praktijk en het beleid mee vorm. Op die manier kan de levenskwaliteit van miljoenen mensen over de hele wereld verbeterd worden. Dokter Dzau wijst erop dat door de omvorming van het Institute tot het NAM de impact op de toekomst van de geneeskunde en gezondheidzorg nog groter is geworden. "Mede dank zij uw hulp," zo richt de brief zich tot professor De Maeseneer, "kunnen we werken aan interdisciplinaire, innovatieve benaderingen. Daardoor verhoogt de kennis en de vooruitgang in wetenschap, geneeskunde, politiek en 'equity' in de gezondheidszorg." Het zijn de leden van de NAM die nieuwe leden verkiezen. Momenteel telt de Academy meer dan 2.200 leden waarvan circa 180 niet-Amerikanen. Professor De Maeseneer is de enige Belg in dit selecte gezelschap.