...

Als u via een vennootschap werkt, is er (misschien) goed nieuws. Bij vonnis van 29 september stelt de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel dat de Jaarlijkse Vennootschapsbijdrage (JVB) onwettig is. Dat laat althans het advocatenkantoor Rulkin and partners weten. De JVB is de jaarlijkse bijdrage -voor kleine vennootschappen gaat het over 347,50 euro- die betaald wordt om de sociale zekerheid van de zelfstandigen te financieren. De regeling werd in 1992 wettelijk verplicht. Twee jaar geleden betaalden bijna een half miljoen vennootschappen in totaal zo'n 210 miljoen euro.'Legal app'De Brusselse arbeidsrechtbank wijst erop dat de manier waarop de JVB geïnd wordt niet strookt met de wettelijke voorschriften. De rechtspraak bouwt voort op een vaststelling van het Grondwettelijk Hof: de JVB is een belasting. Allicht, zo stelt Rulkin, zal het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen hiertegen hoger beroep aantekenen. "Maar toch is dit vonnis," zegt het advocatenkantoor, "de eerste bevestiging door een gewoon rechtscollege van de onwettigheid van de JVB. Het bekrachtigt nogmaals het recht voor de betrokken vennootschappen op terugbetaling van die onverschuldigde bedragen, nu ze onwettig werden verklaard." Het vonnis roept ook vragen op. Met name over de toepasselijke 'bevrijdende verjaringstermijnen' en de gebeurlijke stuiting ervan. Daarom maakte het advocatenkantoor Rulkin een website aan, 'een legal app', (www.jvb-cacs.be). Belgische vennootschappen kunnen via deze app de bevrijdende verjaringstermijn stuiten door een advocatenbrief te verzenden. "Zo wordt hun eventueel recht op terugbetaling van de bijdragen zo goed mogelijk gevrijwaard," stelt Rulkin and partners. "Bovendien zou een collectieve rechtsvordering -een class action voor vennootschappen- op termijn ingeleid kunnen worden."PyrrhusoverwinningTot zover geen vuiltje aan de lucht. Alleen vraagt Rulkin deelnemende vennootschappen voor het sturen van de brief via de app een forfaitair bedrag van 70 euro. "Dit terwijl de JVB toch nog steeds wettig is," aldus het Neutraal Syndicaat van Zelfstandigen (NSZ). "Het is immers niet omdat een rechtbank daar anders over denkt dat de wet de wet niet meer is," zegt communicatieverantwoordelijke Sven Nouten. "Vergelijk de situatie met de wet handelspraktijken. Meer bepaald vechten enkele modeketens de sperperiode aan." Voor het NSZ heeft het advocatenkantoor "het goede recht om dit uit te buiten." Het syndicaat trekt de problematiek echter open. "Als de JVB sneuvelt, betekent dit jaarlijks 250 miljoen minder voor het sociaal statuut van de zelfstandigen. Retroactief zit je al snel aan een miljard euro. Dat is een zware aderlating. En wat is dan de oplossing? Hogere persoonlijke bijdragen? Dat zal men evenmin appreciëren. De afschaffing van de JVB zou dus een Pyrrhusoverwinning zijn", aldus nog Sven Nouten.