...

Wanneer artsen een miskraam vermoeden, wordt door middel van echografie het vruchtzakje en het embryo gemeten. In het Verenigd Koninkrijk bestaan er nationale richtlijnen van de Royal College Of Obstetricians and Gynaecologists voor die metingen, maar die bieden onvoldoende duidelijkheid en geven te lage drempelwaarden. Bovendien wordt onvoldoende rekening gehouden met de variatie in metingen doordat ze door verschillende onderzoekers worden uitgevoerd. Afhankelijk van persoon tot persoon kan de meting tot 20 procent verschillen. Dat betekent dat jaarlijks ongeveer 400 Britse vrouwen onterecht te horen krijgen dat er sprake is van een miskraam. In België is de situatie gelukkig niet vergelijkbaar, zegt professor Dirk Timmerman, kliniekhoofd gynaecologie UZ Leuven. "In het VK worden gynaecologische echo's zelden door gynaecologen zelf uitgevoerd, maar meestal door een technicus. Bij ons voeren gynaecologen zelf de echo uit. Ze worden - specifiek daarvoor - ook zeer goed opgeleid en continu bijgeschoold. In België zijn er geen nationale richtlijnen over drempelwaarden bij miskramen. Een gynaecologische echografie is hier ook goedkoper: 26 euro - in Londen is dat tot tienmaal duurder. Vandaar dat de Britse richtlijnen de nadruk leggen op kostenbesparing: zo weinig mogelijk echo's - met eenvoudige richtlijnen. Hier trachten we daarentegen hoogkwalitatieve zorg maximaal beschikbaar te stellen."In verder onderzoek met grotere multicentrische studies in Leuven en Londen zullen strengere criteria voor de diagnose van miskramen onderzocht worden om duidelijke internationale richtlijnen uit te werken.