...

Ondanks de economische crisis van 2008, heeft België de voorbije vijf jaar zijn top 4-positie in Europa kunnen behouden op vlak van investering per inwoner in innovatieve geneesmiddelen."Maar om dit niveau van investeringen te handhaven, zullen alle spelers in België, dus ook de patiënt, inspanningen moeten doen", meent IMS Health. De informatieverstrekker van gezondheidsdata onderzocht daarom hoeveel bespaard kan worden in de gezondheidssector door vermijdbare kosten te beperken.Het uitgespaarde bedrag zou dan opnieuw geïnvesteerd kunnen worden, aldus IMS Health. Bijvoorbeeld in innovatieve behandelingen, bredere toegang tot geneesmiddelen, preventiecampagnes en modernisering van ziekenhuisinfrastructuur.Overgebruik antidepressiva en antibioticaVier domeinen werden onderzocht: de lage therapietrouw voor statines, ongepast en te veel voorschijven van antidepressiva, overgebruik van antibiotica en hospitalisatie ten gevolge van medicatiefouten.Uit het rapport blijkt dat: -als de therapietrouw voor cholesterolverlagende statines kan opgevoerd worden tot 90%, kan dat jaarlijks ongeveer 57 tot 82 miljoen euro opleveren; -verkeerd en overgebruik van antidepressiva kost België jaarlijks 67 tot 70 miljoen euro; -de Belg gebruikt gemiddeld 12,66 antibioticapillen per jaar, twee keer zoveel als in Nederland. Met een voorschrijfgedrag zoals in Nederland kan ieder jaar 70 miljoen euro bespaard worden; -jaarlijks zijn maar liefst 42.000 ziekenhuisopnames te wijten aan medicatiefouten. De economische kost van die vermijdbare medicatiefouten bedraagt meer dan 200 miljoen euro.Alles samen komt dat neer op zo'n 400 miljoen euro die kan bespaard worden, oftewel bijna 1,6% van de jaarlijkse uitgaven in de Belgische gezondheidssector.Nog besparingen mogelijk IMS Health benadrukt dat het lijstje niet exhaustief is - de analyse werd beperkt tot de bovengenoemde vier domeinen omdat ze methodologisch eenvoudig te analyseren waren. "Er zijn zeker ook besparingen mogelijk in andere domeinen", luidt het.