...

Het was huisarts Marc Amant die de kat de bel aanbond met een open brief aan minister Vandenbroucke in Artsenkrant: op het terrein bestaan grote twijfels over de functionele samenwerkingsverbanden die op 1 januari 2025 van start zouden moeten gaan. Een goed functionerend triagenummer 1733 is daarvoor onmisbaar, maar "1733 staat echter al ongeveer even lang in de steigers als het justitiepaleis van Brussel", aldus Amant. De minister laat nu weten dat huisartsenwachtposten een jaar extra tijd krijgen om zich te herorganiseren in grotere samenwerkingsverbanden. Zij die willen, kunnen evenwel vervroegd instappen op 1 januari 2025. Tegen 30 september 2024 moeten alle huisartsenwachtposten wel al aangeven hoe en met wie ze zullen samenwerken.Versnelde aanwervingenDe functionele samenwerkingsverbanden hadden zoals gezegd moeten starten op 1 januari 2025. Er werd aangenomen dat op dat moment ook de triage door 1733 voor alle wachtposten in België beschikbaar zou zijn. Het aanwerven van operatoren door Binnenlandse Zaken verloopt volgens het kabinet-Vandenbroucke, zeker langs Vlaamse kant, echter moeizamer dan verwacht. Dit ondanks de versterkte inzet om de werking van de noodcentrales te ondersteunen en te verbeteren, waarbij een masterplan werd uitgewerkt met onder meer een versnelde aanwervingsprocedure. De aanwervingen zijn lopende, maar er zijn nog onvoldoende operatoren om alle huisartsenwachtposten aan te sluiten. Uitstel, geen afstelOm de 1733-uitrol en de creatie van de functionele samenwerkingsverbanden hand in hand te kunnen laten gaan, wordt de implementatie van de samenwerkingsverbanden dus met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2026. Huisartsenwachtposten kunnen evenwel zoals voorzien al op 1 januari 2025 instappen. Zij genieten dan ook van het nieuwe en soepelere financieringsmodel.Concreet zullen voor het zomerreces een aantal Vlaamse huisartsenwachtposten kunnen instappen, waarbij huisartsarme regio's voorrang krijgen. Na de zomer zullen om de twee weken nieuwe wachtposten kunnen aansluiten. Langs Waalse kant zouden alle wachtposten tegen de zomer aangesloten kunnen zijn.Om te garanderen dat heel België afdoende gedekt zal worden en er geen blinde vlekken overblijven, zullen alle wachtposten tegen eind september 2024 moeten aangeven met wie en hoe ze zullen samenwerken. De nodige tools werden uitgewerkt om hen daarbij te ondersteunen, waaronder een geografische tool waarbij de wachtposten de optimale inplanting van hun wachtposten en chauffeurs kunnen simuleren. Minister Vandenbroucke wijst er ook op dat hij al eerder besliste om het budget voor wachtposten fors te verhogen. Het bedroeg in 2019 23 miljoen euro, en loopt tegen 2025 op tot ruim 70 miljoen euro. Vandenbroucke: "Met dit uitstel bieden we een realistisch tijdskader - ook inzake de 1733 - aan de huisartsen, en geven we hen extra tijd voor deze hervorming. Ik zal blijvend bij mijn collega Annelies Verlinden aandringen dat maximaal en duurzaam wordt ingezet op de aanwerving van en op een goed retentiebeleid van de operatoren van de noodcentrales."