...

Het comité voor het milieu, de volksgezondheid en de voedselveiligheid (ENVI committee) van het Europees Parlement heeft het preliminaire rapport over de regulering van klinische studies goedgekeurd. Het is een initiatief van de Commissie, die een doeltreffend, veilig, vereenvoudigd en solide proces voor goedkeuring van klinische studies in Europa wil invoeren. Dat initiatief moet ervoor zorgen dat de patiënten snel toegang kunnen krijgen tot nieuwe en innoverende behandelingen. De EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) verwelkomt die beslissing, maar betreurt "de onevenwichtige aanpak van het comité wat de vertrouwelijkheid van de klinische gegevens betreft". Ze onderstreept dat haar leden voorstander zijn van een sterkere verspreiding van informatie over klinische studies "om meer informatie te verkrijgen over geneesmiddelen, in het belang van de patiënten en de volksgezondheid". Maar ze benadrukt dat tegelijkertijd de vertrouwelijkheid van de gegevens over de patiënt en de commercieel gevoelige informatie in dat proces moeten worden beschermd. Dat alles ligt vervat in verschillende amendementen die door het ENVI-comité worden ondersteund, voegt de EFPIA eraan toe. De tekst moet dus nog wat bijgewerkt worden voor de definitieve wet wordt goedgekeurd, concludeert de EFPIA.