...

In 2000 volgde psychiater Ivo Uyttendaele Raoul Haché op als ondervoorzitter van de Nationale Raad. "Daar had hij heel veel werk verricht", aldus Uyttendaele. "Hij stelde tal van ontwerpteksten voor adviezen op, maar bracht als taalpurist ook vormelijk heel wat bij. Een extra troef was zijn perfecte tweetaligheid."Kritiek met stijlUyttendaele, die in 2006 de fakkel van ondervoorzitter doorgaf aan prof. dr. Walter Michielsen, schetst Raoul Haché als een "rechtlijnig man" en "een huisarts van niveau". "Zijn overlijden betekent een verlies voor de artsenwereld. Ik heb Raoul altijd gekend als een man met stijl. Zelfs wanneer hij negatieve dingen moest zeggen over iemand, deed hij dat stijlvol. En hij slaagde erin om genuanceerd te denken over mensen met een andere opinie."Dokter Haché zetelde nog in de Raad van beroep van de Orde. "Die Raad van beroep is al eens het onderwerp van kritiek in de provinciale raden", vertelt dr. Uyttendaele. "De provinciale raden klagen dat beslissingen in beroep nu eens afgezwakt en dan weer versterkt worden. En dat wilde Raoul met zijn eigen ogen vaststellen. Of de kritiek van de provinciale raden terecht is? Dokter Haché heeft me herhaaldelijk verzekerd dat het er erg correct aan toegaat in de Raad van beroep."Carrière bij de OrdeIn 1973 werd dr. Raoul Haché lid van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen, waar hij vanaf 1976 tot 1979 de functie van secretaris waarnam. Van 1982 tot 1988 was hij voorzitter in Oost-Vlaanderen.In 1988 werd Haché vervolgens verkozen als lid van de Nationale Raad. Daar schopte hij het in 1994 tot ondervoorzitter, een functie die hij aanhield tot 2000. In februari 2000 vertegenwoordigde hij de Orde van Geneesheren in de Senaatscommissie over de wet euthanasie. Samen met dr. Franz Philippart, de Franstalige ondervoorzitter, verzette hij zich tegen de legalisering van euthanasie. Hij verdedigde het standpunt dat euthanasie niet als een medische handeling mag worden gezien. Van 2002 tot 2006 was Raoul Haché weer gewoon lid van de Nationale Raad, waarna hij een zetel kreeg in de Raad van beroep.Op zaterdag 4 mei nemen familieleden, collega's en vrienden afscheid van dr. Raoul Haché in Lochristi.