...

De bevoegde ministers van volksgezondheid in ons land benadrukken evenwel dat het zeer belangrijk is dat mensen die respiratoire symptomen (bv. hoesten en koorts) hebben, thuis blijven zolang de symptomen aanhouden. Indien de symptomen ernstig zijn, moet men contact met de huisarts opnemen. In geval van een positieve covidtest in afwezigheid van symptomen moet men niet langer thuis blijven.In Brussel treden de maatregelen onmiddellijk in werking, de deelstaten moeten de beslissing nog in werking laten treden.