...

Twee van de vijf mutaties die het H5N1-virus moeten ondergaan om tussen zoogdieren overgedragen te worden, komen al voor in de natuur. Hoe groot is de kans dat het virus pandemisch wordt?Onderzoekers van de University of Cambridge namen de resultaten onder de loep van de veelbesproken experimenten met het vogelgriepvirus. Uit de resultaten die enkele maanden geleden in Science en in Nature verschenen, bleek dat H5N1 vijf mutaties moet ondergaan om overgedragen te kunnen worden tussen zoogdieren. De onderzoekers uit Cambridge analyseerden nu het virus uit talrijke monsters van de afgelopen 15 jaar. Twee van de vijf mutaties blijken al frequent voor te komen in het virus. Sommige virusstammen hadden zelfs de twee mutaties.Voor alle duidelijkheid: in de experimenten werd het vogelgriepvirus overgezet op fretten. Na een tijdje werd het virus overdraagbaar tussen deze dieren, en werd er nagegaan welke mutaties daarvoor nodig waren. Fretten worden beschouwd als een goed model, ook voor influenza bij de mens. De veronderstelling is dat het 'frettenvirus' ook besmettelijk is voor de mens.Volgens de onderzoekers moet het virus in werkelijkheid nog drie mutaties ondergaan om mogelijk overdraagbaar te worden tussen mensen, en daarmee pandemisch te worden. Ze probeerden te berekenen hoe waarschijnlijk de combinatie van drie mutaties is in de nabije toekomst, maar stuitten op een aantal factoren die moeilijk in te schatten zijn.De onderzoekers pleitten dan ook naar nog betere surveillantie, met 'deep sequencing' van het virus in besmette 'individuen'. En meer gericht onderzoek naar mutaties die het virus besmettelijk kan maken voor mensen, en het effect dat deze mutaties in werkelijkheid hebben.Het onderzoek werd geleid door Prof. Derek Smith en Dr. Colin Russel en verscheen in Science van 22 juni 2012 ('The Potential for Respiratory Droplet-Transmissible A/H5N1 Influenza Virus to Evolve in a Mammalian Host').