...

Bij mensen die geïnfecteerd zijn door Plasmodium falciparum, bevindt (de geslachtelijke vorm van) de parasiet zich in de onrijpe en stijve rode bloedcellen (erytrocyten) in het beenmerg. Als die rode bloedcellen gerijpt zijn, komen ze vrij in de bloedbaan en verliezen ze hun stijfheid. Zo kunnen ze de milt passeren zonder geëlimineerd te worden, want dat orgaan filtert alleen de oude, abnormale of stijve rode bloedcellen uit het bloed. De parasiet blijft dus bereikbaar voor muggen van het geslacht Anopheles, die de parasiet samen met het bloed van de gastheer kunnen opnemen tijdens een steek. Vooreerst hebben de onderzoekers aangetoond dat de vervormbaarheid van de geparasiteerde rode bloedcellen geregeld wordt via een specifieke signalisatieweg, die kortgesloten kan worden. Die weg maakt gebruik van het cyclisch AMP (cAMP), een stof die wordt afgebroken door het enzym fosfodiësterase. Viagra remt dat enzym bij de parasiet, waardoor het cAMP en daardoor ook de rode bloedcel stijver wordt, en die laatste uit de bloedbaan wordt gefilterd door de milt. De ontdekking werd gedaan met behulp van een in-vitromodel van de milt, en opent de weg naar nieuwe strategieën om de verspreiding van malaria tegen te gaan.