Vorig jaar verscheen in the New England Journal of Medicine een artikel met de resultaten van een grootschalige studie in Nederland en België rond de voordelen van longkankerscreening, de zogenaamde Nelson-studie: Reduced Lung-Cancer Mortality with Volume CT Screening in a Randomized Trial (N Engl J Med 2020; 382:503-513- DOI: 10.1056/NEJMoa1911793). Hieruit bleek dat de oorzaakspecifieke mortaliteitsreductie aanzienlijk was: 24% bij mannen en zelfs nog hoger bij vrouwen.

Vlaamse bevolkingsonderzoek?

Dit doet uiteraard de vraag rijzen of het nuttig zou zijn om naast borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker ook een Vlaams bevolkingsonderzoek naar longkanker op te starten. Naast de gunstige resultaten uit de Nelson-studie, zijn er echter heel wat randvoorwaarden die meespelen in de beslissing om een bevolkingsonderzoek in te voeren, aldus professor Van Hal.

Randvoorwaarden

In de eerste plaats moet de bevolking dit aanvaardbaar vinden en moet de doelgroep voor screening ook bereid zijn om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Vandaar een enquête. "Daarmee trachten we hierop wat meer zicht te krijgen. Wat is het draagvlak bij de bevolking (inclusief gezondheidswerkers) voor een bevolkingsonderzoek naar longkanker en hoe staat de doelgroep van ex-rokers en rokers ten opzichte van eventuele deelname aan zulk bevolkingsonderzoek?", aldus professor Van Hal.

Vanaf 50 jaar?

De enquête richt zich op de hele bevolking vanaf 50 jaar. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen, hoopt men op een ruime respons. De enquête kan worden geopend via de link: https://www.uwantwoord.be/enquete-longkankerscreening/ Professor Van Hal dankt u alvast om de enquête ruim te verspreiden.

Vorig jaar verscheen in the New England Journal of Medicine een artikel met de resultaten van een grootschalige studie in Nederland en België rond de voordelen van longkankerscreening, de zogenaamde Nelson-studie: Reduced Lung-Cancer Mortality with Volume CT Screening in a Randomized Trial (N Engl J Med 2020; 382:503-513- DOI: 10.1056/NEJMoa1911793). Hieruit bleek dat de oorzaakspecifieke mortaliteitsreductie aanzienlijk was: 24% bij mannen en zelfs nog hoger bij vrouwen.Dit doet uiteraard de vraag rijzen of het nuttig zou zijn om naast borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker ook een Vlaams bevolkingsonderzoek naar longkanker op te starten. Naast de gunstige resultaten uit de Nelson-studie, zijn er echter heel wat randvoorwaarden die meespelen in de beslissing om een bevolkingsonderzoek in te voeren, aldus professor Van Hal. In de eerste plaats moet de bevolking dit aanvaardbaar vinden en moet de doelgroep voor screening ook bereid zijn om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Vandaar een enquête. "Daarmee trachten we hierop wat meer zicht te krijgen. Wat is het draagvlak bij de bevolking (inclusief gezondheidswerkers) voor een bevolkingsonderzoek naar longkanker en hoe staat de doelgroep van ex-rokers en rokers ten opzichte van eventuele deelname aan zulk bevolkingsonderzoek?", aldus professor Van Hal.De enquête richt zich op de hele bevolking vanaf 50 jaar. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen, hoopt men op een ruime respons. De enquête kan worden geopend via de link: https://www.uwantwoord.be/enquete-longkankerscreening/ Professor Van Hal dankt u alvast om de enquête ruim te verspreiden.