...

De Toeuf volgt met veel aandacht de discussie over de terugbetaling van remgeld door het socialistische en christelijke ziekenfonds (zie AK 2143). En hij komt met een doorslaggevend argument op de proppen: "Zo'n terugbetaling is gewoonweg verboden bij wet. Bernard Anselme liet dat als toenmalig minister van Sociale Zaken opnemen in de wet van 1994." Artikel 17 paragraaf 18 van de wet van 14 juli 1994 stipuleert inderdaad dat de persoonlijke bijdrage van de patit niet het onderwerp mag uitmaken van een individuele of collectieve verzekeringsovereenkomst afgesloten met een ziekenfonds, of van enige vorm van terugbetaling. Niet meer van toepassingIs dat verbod de juristen bij de ziekenfondsen dan ontgaan? Niet echt: het verbod staat wel degelijk nog steeds in de wet van 1994, maar is sinds 2002 niet meer van toepassing. Artikel 5 van de wet van 5 juni 2002 over de maximumfactuur stelt immers dat artikel 17 18 van de wet op de verplichte ziekteverzekering van 1994 niet meer geldt voor prestaties uitgevoerd na 1 januari 2002, licht een ziekenfondsexpert de redactie toe.Het verbod op de terugbetaling van remgeld, die minister Anselme na hard onderhandelen met de artsen in de wet liet opnemen, valt dus weg. Tot groot voordeel van de ziekenfondsen... en van de patiten.