...

Nu wordt ook een proefproject gelanceerd met HPV-zelftests. Ik las ook over een echografietoestel voor privégebruik, waarbij zwangere vrouwen dagelijks echobeeldjes kunnen maken van hun kindje om deze vervolgens fier op Facebook te plaatsen en te laten zien aan hun 746 vrienden. En Mark Coucke, die ziet dat allemaal zitten. Zelfs bloed prikken thuis, de patiënten gaan dat allemaal zelf kunnen doen, en hij wordt er alleen maar rijker van... Hoe kijken wij, hardwerkende artsen, naar deze evolutie? Moeten we blij zijn met de vaststelling dat we in de toekomst onze kennis alleen nog maar moeten gebruiken om die zelftests te interpreteren? Gaan wij met andere woorden louter nog patiënten op raadpleging krijgen die wat uitleg willen krijgen over hun zelftest? Krijgen we dan een extra nomenclatuurnummer om dit 'zelftestadvies' aan te rekenen? Of gaan patiënten ons continu bellen met de vraag of een stijging van hun 'alkalische fosfatasen' of de 'totale bilirubine' kwaad kan? Is er nog voldoende plaats voor de huisarts binnen het landschap van het patient selfmanagement? Ik vermoed dat wij ons als huisartsen nog beter zullen moeten organiseren om in deze evolutie mee te gaan.