...

Vorsers hebben dergelijke oproepen en de verdere afhandeling onderzocht bij vijf binnenlandse Amerikaanse en internationale luchtvaartbedrijven tussen begin 2008 en 31 oktober 2010. Ze hebben de frequentste medische problemen geanalyseerd, en de hulp die aan boord werd gegeven. Ook hebben ze onderzocht hoe vaak de vlucht om die reden is afgeleid en welke factoren daar ten grondslag aan lagen, en ze hebben ook het aantal ziekenhuisopnames en de sterfte geëvalueerd. In het totaal ging het om 11.920 oproepen, dus 1 medische urgentie per 604 vluchten. De frequentste problemen waren syncope of presyncope (37,4% van de gevallen), ademhalingsproblemen (12,1%) en nausea of braken (9,5%). Slechts weinig medische urgenties resulteerden in een afleiding van de vlucht of het overlijden van de patiënt. Een kwart van de passagiers die in het vliegtuig een probleem hadden vertoond, moest in het ziekenhuis worden opgenomen voor verder onderzoek. (referentie: Peterson DC et al. N Engl J Med. 2013;368:2075)