'Burn-out', het maatschappelijk beroepsfenomeen, een begrip, een term, een probleem, maar geen ziekte, wel een 'burn-out syndroom' (volgens de classicifactie van de Wereldgezondheidsorganisatie in 2019). Het out of the blue fenomeen dat sinds meerdere decades al uit de doos van Pandora is kunnen ontsnappen en op de werkvloer is losgelaten met verschillende kleuren jasjes om de lendenen. Het is een langzaam en sluipend proces met tot op heden al veelvouden (ca. 200 lichtjes verschillende definities en diagnostische checklists terug te vinden). Vaak hetzelfde, maar in een ander jasje, nu eens met buttons, of een rits, dan weer de needles & pins, ofwel zelfs een ander kapseltje. Al naargelang de mode of waan van de dag. Maar misschien nog belangrijker te vermelden is dat hét boek der boeken, het referentiewerk 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, version 5, DSM-5-Tekst Revision), 'burn-out' niet ziet als een diagnose. Geen enkele psycholoog, psychiater of dokter die deze DSM V-criteria hanteert, zal de term vervolgens gebruiken als diagnose!

Muzikaal intermezzo...

Zoals de Canadese zanger Neil Young al in de zeventiger jaren op geheel eigen manier deze quote "it's better to burn out than to fade away" zong (origineel van de groep Ducks, featuring Jack Flackburn, daarna versie van Neil Young & Crazy Hourse). Spijtig totaal werd deze zinsnede misbegrepen door de jonge fan van Neil, de zanger en gitarist Kurt Cobain van de grunge band Nirvana uit Seattle. Want bij zijn zelfdoding, werd in zijn nabijheid dit zinnetje neergeschreven. Als gevolg hiervan besloot Neil het nummer nooit meer life te performen. (*)

Genoeg muziek, nu B2B...

Burn-out is een belangrijk maatschappelijk probleem. Dit komt omdat er een deel wordt veroorzaakt door persoonlijke factoren, aanleg en psychologische kenmerken. Burn-out is tevens een sociaal probleem, als gevolg van een hoge werkdruk, de organisatie van het werk en hiërarchische structuren.

Burn-out is niet hetzelfde als stress op het werk of werkdruk. Stress ontstaat wanneer een persoon zich probeert aan te passen aan zijn werkbelasting. Dat hoeft niet per se negatief te zijn. Burn-out daarentegen ontstaat wanneer aanpassing alleen niet volstaat, en de stresstoestand lange tijd aanhoudt. Depressie en burn-out overlappen elkaar gedeeltelijk, en burn-out kan een uitlokkende factor zijn in de ontwikkeling van depressie. Overlapping met depressie, soms ook hand-in-hand te zien. Om te beginnen is het stigmatiserend, een soort 'buzzword' ontstaat, met daaropvolgend ongepast gebruik te pas en te onpas.

De aanpak of zo u wil 'behandeling' wordt het beste op individuele gronden bepaald. Interventies op de werkplek kunnen helpen om de hoeveelheid en belasting van de werktaken bij te sturen. De behandelend arts zal moeten zoeken naar mogelijke oplossingen binnen het kader van de sociale zekerheid en binnen de context van de werkgever. Ook met de arbeidsarts, een vertrouwenspersoon met beroepsgeheim als arts, moet gesproken worden door werknemer in samenspraak met behandelend arts.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813, of op zelfmoordlijn1813.be. Nood aan een gesprek? Dan kan u 24/7 terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106. U kan ook chatten via www.tele-onthaal.be. Jongeren kunnen terecht bij Awel op telefoonnummer 102, of via chat op awel.be.

'Burn-out', het maatschappelijk beroepsfenomeen, een begrip, een term, een probleem, maar geen ziekte, wel een 'burn-out syndroom' (volgens de classicifactie van de Wereldgezondheidsorganisatie in 2019). Het out of the blue fenomeen dat sinds meerdere decades al uit de doos van Pandora is kunnen ontsnappen en op de werkvloer is losgelaten met verschillende kleuren jasjes om de lendenen. Het is een langzaam en sluipend proces met tot op heden al veelvouden (ca. 200 lichtjes verschillende definities en diagnostische checklists terug te vinden). Vaak hetzelfde, maar in een ander jasje, nu eens met buttons, of een rits, dan weer de needles & pins, ofwel zelfs een ander kapseltje. Al naargelang de mode of waan van de dag. Maar misschien nog belangrijker te vermelden is dat hét boek der boeken, het referentiewerk 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, version 5, DSM-5-Tekst Revision), 'burn-out' niet ziet als een diagnose. Geen enkele psycholoog, psychiater of dokter die deze DSM V-criteria hanteert, zal de term vervolgens gebruiken als diagnose!Muzikaal intermezzo...Zoals de Canadese zanger Neil Young al in de zeventiger jaren op geheel eigen manier deze quote "it's better to burn out than to fade away" zong (origineel van de groep Ducks, featuring Jack Flackburn, daarna versie van Neil Young & Crazy Hourse). Spijtig totaal werd deze zinsnede misbegrepen door de jonge fan van Neil, de zanger en gitarist Kurt Cobain van de grunge band Nirvana uit Seattle. Want bij zijn zelfdoding, werd in zijn nabijheid dit zinnetje neergeschreven. Als gevolg hiervan besloot Neil het nummer nooit meer life te performen. (*)Genoeg muziek, nu B2B...Burn-out is een belangrijk maatschappelijk probleem. Dit komt omdat er een deel wordt veroorzaakt door persoonlijke factoren, aanleg en psychologische kenmerken. Burn-out is tevens een sociaal probleem, als gevolg van een hoge werkdruk, de organisatie van het werk en hiërarchische structuren.Burn-out is niet hetzelfde als stress op het werk of werkdruk. Stress ontstaat wanneer een persoon zich probeert aan te passen aan zijn werkbelasting. Dat hoeft niet per se negatief te zijn. Burn-out daarentegen ontstaat wanneer aanpassing alleen niet volstaat, en de stresstoestand lange tijd aanhoudt. Depressie en burn-out overlappen elkaar gedeeltelijk, en burn-out kan een uitlokkende factor zijn in de ontwikkeling van depressie. Overlapping met depressie, soms ook hand-in-hand te zien. Om te beginnen is het stigmatiserend, een soort 'buzzword' ontstaat, met daaropvolgend ongepast gebruik te pas en te onpas.De aanpak of zo u wil 'behandeling' wordt het beste op individuele gronden bepaald. Interventies op de werkplek kunnen helpen om de hoeveelheid en belasting van de werktaken bij te sturen. De behandelend arts zal moeten zoeken naar mogelijke oplossingen binnen het kader van de sociale zekerheid en binnen de context van de werkgever. Ook met de arbeidsarts, een vertrouwenspersoon met beroepsgeheim als arts, moet gesproken worden door werknemer in samenspraak met behandelend arts. Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813, of op zelfmoordlijn1813.be. Nood aan een gesprek? Dan kan u 24/7 terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106. U kan ook chatten via www.tele-onthaal.be. Jongeren kunnen terecht bij Awel op telefoonnummer 102, of via chat op awel.be.