...

De kandidaat-specialisten van de Brusselse Iris-ziekenhuizen dienden vorige maand een stakingsaanzegging in voor 7, 8 en 9 juni. Reden was de onvrede met de nieuwe wet op de arbeidsduur. Door toepassing van die wet verliezen ze immers hun 13de maand, moeten ze een kwart van hun loon inleveren en worden ze niet betaald voor een aanzienlijk deel van de wachtdiensten (zie AK 2166). Afgelopen vrijdag ontmoetten de betrokken partijen elkaar tijdens een vergadering van de laatste kans, maar die leverde geen uitweg op.Dr. Emmanuelle Papleux, woordvoerster van de specialisten in opleiding: "Wij zijn erg tevreden met de aanpassingen door de directies, bijvoorbeeld aan de beperking van het aantal wachtdiensten, het aantal vakantiedagen en het wetenschappelijk verlof. Maar de voorgestelde barema's zijn onvoldoende. Wij eisen 250 euro per maand meer. Ook vinden we dat 48 uur werken de norm moet zijn. Kandidaten mogen niet verplicht worden om voor financie redenen voor de opt-out (48 + 12 uur) te kiezen."