...

Vier maanden overleg tussen de kandidaat-specialisten en de ziekenhuisdirecties van de Iris-koepel zijn op een mislukking uitgedraaid, zeggen de vertegenwoordigers van de stakende assistenten. Ze zetten hun eisen nogmaals uiteen:1. Een uniek statuut voor alle Iris-assistenten, met een hogere verloning voor nacht- en weekendwerk waar meer verantwoordelijkheid bij komt kijken.2. De garantie op een kwaliteitsvolle academische opleiding binnen de 48-urenweek.3. De totale vrijheid om de wettelijk voorziene opting-out al dan niet te onderschrijven. Elke week De staking wordt elke dinsdag, woensdag en donderdag voortgezet tot er een akkoord uit de bus komt. De stakers geven de patiten een infoblad mee met uitleg over de redenen voor hun actie. Ze roepen ook hun collega's elders in het land op om hun eisen bij te treden.De top van de Iris-koepel houdt vast aan het conventievoorstel dat op 3 juni aan de kandidaat-specialisten werd voorgelegd. De situatie zit momenteel dus nog steeds muurvast.