...

Deze wet staat ook bekend als de Zorgkwaliteitswet of de mini KB78 hervorming.Door deze wijziging wordt de inwerkingtreding van de Zorgkwaliteitswet uitgesteld tot 1 juli 2022. De koning kan sommige bepalingen ervan wel op een eerder tijdstip in werking laten treden.