...

Het jaarverslag 2012 van het Riziv staat sinds kort op de website. Voor mensen die niet bang zijn van wat cijfers levert het een schat op aan gegevens over de ziekteverzekering. In 2012 gaf het Riziv 645 miljoen euro uit aan de eigen werking - dat is een behoorlijke stijging in vergelijking met vorige jaren (523 miljoen euro in 2011 en 565 miljoen euro in 2010).eHealth-platformDe kosten die het Riziv maakt, gaan bijvoorbeeld naar het eigen personeel en de eigen werking, maar ook naar campagnes, dotaties voor e-health, experimenten, het Federaal Kenniscentrum(1), enzovoort. Het eHealth-platform krijgt sinds zijn ontstaan ieder jaar meer geld van het Riziv. Tussen 2011 en 2012 steeg de dotatie met 2,5 miljoen euro. In 2012 kreeg het platform 14,6 miljoen euro, tegenover 12,1 miljoen in 2011. In 2010 was dat nog 10,9 miljoen en in 2009 8,5 miljoen.Dat zijn evenwel niet de enige uitgaven die het Riziv investeert in e-health. Naast de dotatie voor het eHealth-platform is er bijvoorbeeld ook een dotatie voor het E-Care-project, voor het kankerregister en voor een aantal andere projecten. Voor die dotaties werd in 2012 liefst 16,7 miljoen euro opzijgezet. In vergelijking met het jaar daarvoor verdrievoudigde deze uitgavenpost bijna (5,8 miljoen in 2011, naast 6,7 miljoen in 2010).ZiekenfondsenAl die bedragen verdwijnen overigens in het niets naast de 1 miljard euro kosten voor administratie die de vijf ziekenfondsen samen forfaitair ontvangen. Dat bedrag blijft in 2012 wel tamelijk stabiel in vergelijking met het jaar daarvoor, het daalt met 5 miljoen euro.