Je omgeving en de mogelijkheden die ze biedt, kan een belangrijke impuls geven voor gezonde levensgewoonten. Daarom is het belangrijk gezondheid een prominente plaats te geven in het lokaal beleid.

Een manier om de gezondheid te verbeteren is door mensen duwtjes in de rug te geven, ook wel nudges genoemd. In mijn eigen gemeente Lebbeke bijvoorbeeld plaatsten we fitnesstoestellen op openbare plaatsen in de buurt, zoals pleintjes, om de bewoners aan te sporen om te bewegen. Gedaan met excuses: sportaccommodatie dichtbij, toegankelijk en samen met mensen uit de buurt.

Een ander mooi voorbeeld is de aanleg van trage wegen en wandelroutes. Zulke initiatieven motiveren mensen om er samen op uit te trekken, actief te wandelen en bovendien te genieten van hun eigen streek: een win-win.

Een gezonde geest in een gezond lichaam, maar niet zonder een gezonde gemeente, toch?

We moeten ook aandacht hebben voor onze kinderen. Enkele weken geleden trok het Vlaams Instituut Gezond Leven aan de alarmbel: maar liefst 90 procent van de jongeren tussen 6 en 17 jaar beweegt te weinig. Daarom is het belangrijk dat lokale sportorganisaties, gemeentelijke sportkampen en speelpleinwerkingen voor alle kinderen toegankelijk zijn. Hier worden de jongeren zowel fysiek als mentaal beter van. Een gemeente zou de financiële drempels voor zulke kampen moeten wegwerken, zodat álle kinderen hieraan kunnen deelnemen.

Ook steden met voldoende groen zijn bevorderlijk voor het welzijn van de inwoners. Genoeg parkjes en groene oases in de buurt nodigen uit tot bewegen. Zowel voor jong en oud is dit een aanwinst.

De komende decennia worden gekenmerkt door een belangrijke toename van chronische aandoeningen en meer nog, combinaties van chronische aandoeningen. Bij de behandeling hiervan is de patiënt zelf wellicht de belangrijkste actor. Zowel voor het voorkomen van chronische aandoeningen, als bij de behandeling ervan is een aangepaste levensstijl essentieel, maar tegelijk wellicht ook het moeilijkst.

Steden met voldoende groen zijn bevorderlijk voor het welzijn van de inwoners

Met 'Bewegen op Verwijzing' voorzien we in Vlaanderen een interessant coachingsysteem. Wij willen naar een bredere leefstijlcoaching gaan, naar het voorbeeld van Nederland. Daar heeft coaching niet alleen betrekking op beweging, maar ook op voeding, stress en slaap. Het zou interessant zijn om pilootprojecten hierrond op te zetten op het niveau van de eerstelijnszones waarbij huisartsen kunnen verwijzen naar deze brede leefstijlcoaching. Gemeenten zullen deel uitmaken van die eerstelijnszones en kunnen dus een rol spelen in de ontwikkeling van deze programma's. Daarnaast kunnen ze de programma's toegankelijk maken voor hun burgers.

Al deze initiatieven hebben één ding gemeen: ze dragen bij tot een goede gezondheid van elke inwoner. Een gezonde geest in een gezond lichaam, maar niet zonder een gezonde gemeente, toch?

Je omgeving en de mogelijkheden die ze biedt, kan een belangrijke impuls geven voor gezonde levensgewoonten. Daarom is het belangrijk gezondheid een prominente plaats te geven in het lokaal beleid.Een manier om de gezondheid te verbeteren is door mensen duwtjes in de rug te geven, ook wel nudges genoemd. In mijn eigen gemeente Lebbeke bijvoorbeeld plaatsten we fitnesstoestellen op openbare plaatsen in de buurt, zoals pleintjes, om de bewoners aan te sporen om te bewegen. Gedaan met excuses: sportaccommodatie dichtbij, toegankelijk en samen met mensen uit de buurt. Een ander mooi voorbeeld is de aanleg van trage wegen en wandelroutes. Zulke initiatieven motiveren mensen om er samen op uit te trekken, actief te wandelen en bovendien te genieten van hun eigen streek: een win-win.We moeten ook aandacht hebben voor onze kinderen. Enkele weken geleden trok het Vlaams Instituut Gezond Leven aan de alarmbel: maar liefst 90 procent van de jongeren tussen 6 en 17 jaar beweegt te weinig. Daarom is het belangrijk dat lokale sportorganisaties, gemeentelijke sportkampen en speelpleinwerkingen voor alle kinderen toegankelijk zijn. Hier worden de jongeren zowel fysiek als mentaal beter van. Een gemeente zou de financiële drempels voor zulke kampen moeten wegwerken, zodat álle kinderen hieraan kunnen deelnemen. Ook steden met voldoende groen zijn bevorderlijk voor het welzijn van de inwoners. Genoeg parkjes en groene oases in de buurt nodigen uit tot bewegen. Zowel voor jong en oud is dit een aanwinst.De komende decennia worden gekenmerkt door een belangrijke toename van chronische aandoeningen en meer nog, combinaties van chronische aandoeningen. Bij de behandeling hiervan is de patiënt zelf wellicht de belangrijkste actor. Zowel voor het voorkomen van chronische aandoeningen, als bij de behandeling ervan is een aangepaste levensstijl essentieel, maar tegelijk wellicht ook het moeilijkst. Met 'Bewegen op Verwijzing' voorzien we in Vlaanderen een interessant coachingsysteem. Wij willen naar een bredere leefstijlcoaching gaan, naar het voorbeeld van Nederland. Daar heeft coaching niet alleen betrekking op beweging, maar ook op voeding, stress en slaap. Het zou interessant zijn om pilootprojecten hierrond op te zetten op het niveau van de eerstelijnszones waarbij huisartsen kunnen verwijzen naar deze brede leefstijlcoaching. Gemeenten zullen deel uitmaken van die eerstelijnszones en kunnen dus een rol spelen in de ontwikkeling van deze programma's. Daarnaast kunnen ze de programma's toegankelijk maken voor hun burgers.Al deze initiatieven hebben één ding gemeen: ze dragen bij tot een goede gezondheid van elke inwoner. Een gezonde geest in een gezond lichaam, maar niet zonder een gezonde gemeente, toch?