...

Om een beter inzicht te krijgen in het ontstaan en de evolutie van blaaskanker hebben de Amerikaanse wetenschappers een muizenmodel onderzocht. Zo hebben ze kunnen vaststellen dat invasieve blaaskanker bij muizen ontstaat uit stamcellen in het basale urotheel. Kopieën van die stamcellen gaan de spierwand van de blaas koloniseren en veroorzaken een soortgelijke kanker als bij de mens. Nog een andere vaststelling: het fenotype van de kankercellen kan significant verschillen van dat van de oorspronkelijke kankercel. Dat zou kunnen verklaren waarom blaaskanker ook vaak na de behandeling opnieuw opduikt. "Ook als een invasieve kanker chirurgisch wordt verwijderd, is de abnormale cellijn er nog altijd, waardoor de waarschijnlijkheid van tumorprogressie hoog blijft", preciseert Philip Beachy, een van de auteurs van de studie. Dergelijke observaties openen de weg naar een nieuwe behandeling voor invasieve blaaskanker, een behandeling die beter gericht is tegen de evolutie van de tumor. (referentie: Nature Cell Biology, 24 april 23014, DOI:10.1038/ncb2956)