...

De studie onderzocht het slaap- en waakpatroon en de mogelijke rol van elektronische media op de slaap bij jongeren tussen 14 en 20 jaar. Hieruit blijkt dat de helft van de jongeren (49,7%) een slaaptekort aangeeft. Ruim 30% kampt met veel tot heel veel slaperigheid tijdens de lessen. Slechts 11% meent tijdens de week uitgerust te zijn, in vergelijking met 63% in het weekend. Media Uit de resultaten blijkt dat vooral het gebruik van internet, gsm en computer- of videospelletjes een belangrijke rol spelen in het slaaptekort. Vier op de tien jongeren heeft een tv op de kamer, vijf op de tien een computer, acht op de tien een gsm, drie op de tien een Playstation en zeven op de tien een mp3-speler. Slaaptekort Van de adolescenten die niet gsm'en voor het slapengaan, heeft 13% voldoende geslapen en vertoont bijna 8% een slaaptekort. Jongeren die elke avond hun gsm gebruiken in het uur voor het slapengaan, slaapt er 20,5% voldoende en kampt er 26% met een tekort. Deze trend gaat ook op voor internetgebruik. Hoe vaker men internet tijdens de week, hoe groter het slaaptekort. Adolescenten die naar muziek luisteren met een mp3-speler in het uur voor het slapengaan, kennen een langere inslaaptijd met een verminderde slaapduur als gevolg. Onduidelijk verband De resultaten van de VUB-studie sluiten aan bij internationale onderzoeken. De precieze manier waarop elektronische media de slaap aanzienlijk bevloeden, is onduidelijk. Enerzijds is het mogelijk dat de tijd die de jongeren aan de media besteden letterlijk de tijd vervangt die ze zouden slapen. Anderzijds is het mogelijk dat de media er voor zorgen dat ze mentaal en emotioneel geactiveerd zijn waardoor ze niet vlot inslapen.De onderzoekers besluiten dat het alvast een uitdaging is voor toekomstig onderzoek om specifieke richtlijnen over duur en timing van het gebruik van media voor kinderen en adolescenten te ontwikkelen.