...

Op de Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie van afgelopen december, gaf minister Jo Vandeurzen aan om te streven naar een positievere attitude ten opzichte van het zoeken van hulp voor psychische problemen. Onderzoek van LUCAS - Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy bevestigde het belang van die doelstelling: één van de oorzaken van de relatief hoge Vlaamse suïcidecijfers zou de terughoudendheid zijn van Vlamingen om over psychische problemen te spreken (zie ook AK 2182).Volgens Vandeurzen kan een de inschakeling van het internet een deel van de oplossing zijn. "We zien duidelijk dat aan de laagdrempelige telefonische crisisfuncties een dimensie wordt toegevoegd. In de laagdrempelige zorg in acute of crisissituaties wordt er gechat", aldus Vandeurzen, die eraan toevoegt dat zijn ministerie werkt aan de integratie van internetcommunicatie in het suïcidepreventieplan.Tussenstand Nog op de Gezondheidsconferentie maakten de betrokken partijen een tussenstand op van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (2006-2010). De hoofddoelstelling, het aantal zelfdodingen met 8% verminderen ten opzichte van 2000, werd bereikt: in de periode 2000-2009 daalde het aantal suïcides voor mannen met 13,2%, voor vrouwen met 11%. Die globale evaluatie is evenwel allerminst een goeie maat. Tot en met 2007 daalde het aantal zelfdodingen met gemiddeld 3,3% per jaar. Maar zowel in 2008 als in 2009 steeg dat cijfer met gemiddeld 5,5%, een trend die werd toegeschreven aan de economische crisis. Vandeurzen: "In landen als Griekenland of Ierland zien we op het ogenblik dat de economische crisis echt toeslaat een stijging van het aantal zelfdodingen. In Griekenland gaat het in 2009 om een stijging van 17%, in Ierland van 12 tot 13%. Logischerwijs veronderstelt de crisis ook een verhoogde alertheid van Vlaanderen."