...

In het actieplan ('roadmap') werd eigenlijk vertrokken van een inventaris van de lopende projecten. Die projecten werden samengebracht in een strakke timing. Maar het Actieplan had ook aandacht voor de randvoorwaarden om een correcte gegevensdeling mogelijk en eenvoudig te maken. De Interministeriële Conferentie zal het verloop van het plan nu verder opvolgen: er moet om het half jaar een rapport over de vorderingen worden uitgebracht.Het Actieplan moet de zorg efficiënter en beter maken, de samenwerking bevorderen, de administratieve procedures vereenvoudigen en de patiënt meer bij de zorg betrekken. Op de website www.rtreh.be kunt u het volledige plan downloaden en lezen. Er is nu ook een Timeline beschikbaar: een overzichtelijk schema met de streeftermijnen voor de verschillende onderdelen van het plan.