...

Om tot dit besluit te komen bestudeerden de Amerikaanse onderzoekers de medische gegevens en het gedrag van 7.500 moeders en hun kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 5 jaar. Er werd ook naar filmpjes gekeken waarin elke moeder verschillende activiteiten met haar kind deed. Het resultaat: borstvoeding geven gedurende de eerste drie maanden of langer heeft een positief effect op de competenties van het kind. De auteurs van deze studie verklaren dit verband op de eerste plaats door het feit dat moeders die borstvoeding geven meer aandacht hebben voor de emotionele signalen van hun kind en meer vertrouwen hebben dankzij hun versmeltend samenzijn. Er werd ook een verband vastgesteld tussen het IQ van het kind en de tijd die de moeder besteedt aan het voorlezen van verhaaltjes vanaf de leeftijd van 9 maanden. Dergelijk ouderlijk gedrag hangt nauw samen met het geven van borstvoeding. De aan dit onderzoek deelnemende moeders die de borst gaven, behoorden allemaal tot de gegoede klasse. Dat is dan ook de reden waarom de auteurs willen dat vooral minderbedeelde bevolkingsgroepen meer vorming over ouderschap zouden krijgen. (referentie: The Journal of Pediatrics, maart 2014; DOI: 10.1016/j.jpeds.2013.10.015)