...

Dat laten de BVAS en de Alliantie Artsenbelang Domus Medica (AADM) weten. De commissie artsen-ziekenfondsen onderhandelt ondertussen al drie weken over de index. Zoals bekend moesten de zorgverleners twee derde ervan inleveren. AADM en BVAS-voorzitter Marc Moens merken daarbij op dat "alle partijen in het medico-mutualistisch overleg verbolgen blijven over deze indexdiefstal."Over het restbudget werd ondertussen dus keihard gebikkeld en dat leidde gisteren tot een consensus. Deze houdt in dat de raadplegingen van alle geaccrediteerde artsen een indexverhoging met 2% à 2,12% krijgen naargelang het betrokken specialisme. Aan een raadpleging uitgevoerd door een huisarts, orthopedist enz. hangt vanaf 1 januari dus een honorarium vast van 25 euro (plus 2,12%). De permanentietoeslag voor raadplegingen door huisartsen tussen 18 en 21 uur wordt afgerond naar 4 euro.Er komt ook 2% bij het honorarium voor het multidisciplinair oncologisch consult en voor het beschikbaarheidshonorarium van de pediaters.De honorariumverhoging voor technische prestaties en huisbezoeken bedraagt maximaal 0,83%. Geen index is er voor het GMD, klinische biologie, medische beeldvorming en 'honoraria buiten de nomenclatuur.' Op dit laatste vormen de beschikbaarheidshonoraria van huisartsen, specialisten en het medisch advies aan palliatieve patiënten uitzonderingen. Deze prestaties gaan met 0,83% omhoog. In de klinische biologie is een budget voorzien van 10 miljoen voor terugbetaling van de NIPT bij zwangerschap.Meer in Artsenkrant van vrijdag 9 december