...

De onderzoekers hebben hun laboratoriumstudie uitgevoerd op HER2-positieve borstkanker, een bijzonder agressieve kanker (goed voor één derde van de gevallen van borstkanker). Ze hebben daarvoor weefselmonsters van twee cohorten onderzocht: 1.795 vrouwen met borstkanker uit Nottingham en 1.197 uit Londen. De wetenschappers hebben een hoge expressie van integrine avß6 vastgesteld in 16% van de monsters. Bij de vrouwen met een sterke expressie van dat eiwit was de vijfjaarsoverleving 10-16% slechter. In één van de twee cohorten hing de verspreiding of metastasering af van de concentratie van integrine avß6. Gelijktijdige expressie van integrine avß6 en HER2 ging gepaard met een bijzonder slechte prognose. Een nieuw geneesmiddel, 264RAD genoemd, werd in combinatie met trastuzumab onderzocht in een muizenmodel van borstkanker. De behandeling blokkeerde de werking van integrine avß6 en legde de groei van de kanker stil, ook in trastuzumabresistente weefsels. De volgende stap wordt dan klinische studies bij patiënten met borstkanker. (referentie: Journal of the National Cancer Institute, 30 juni 2014, DOI: 10.1093/jnci/dju169)