...

Dat verklaarde dokter Eric Boydens, grondlegger van Doctors4Doctors, dinsdag jongstleden op een gezamenlijke persconferentie van het Riziv en de FOD Volksgezondheid. Vorig jaar sloten beide administraties een overeenkomst af met D4D en Arts in Nood. Daaraan hing een dotatie van 200.000 euro vast. Opdracht voor de twee verenigingen was de uitrol van een actieplan om het welbevinden van artsen te ondersteunen. Eric Boydens benadrukte dat nu al goed wordt samengewerkt met verenigingen die zich inzetten voor het welzijn van de artsen. Bij naam noemde hij Domus Medica, DeZorgSamen, Arts in Nood, de FOD Volksgezondheid, het Riziv en VASO. Boydens voegde eraan toe dat die samenwerking weldra geconcretiseerd wordt in een 'Institute for Professional Health'. Momenteel is er al een permanente werkgroep die overlegt met vertegenwoordigers van de organisaties. D4D bestaat sinds 2013 en wil bij artsen een welzijnsbeweging op gang brengen en een 'cultuurverandering' in de zorgsector doorvoeren. De focus ligt op het gezond houden van 55.000 artsen door hen te sensibiliseren. Daartoe voorziet men in 2021 bijvoorbeeld zes events (netwerkavonden, studiedagen, webinars) over zelfzorg, 'second victim', leiderschap en zo meer. In tweede orde beschikt D4D over een 'sattelietennetwerk' van 60 co-artsen - zowel huisartsen als specialisten - in huisartsenkringen en ziekenhuizen. Co-artsen zijn dokters die nabij zijn voor hun collega's. Dokter Boydens: "We organiseren ook intervisiegroepen rond professionele situaties, persoonlijk functioneren en mindfulness/compassietrainingen." Voorts heeft D4D een 'mentorship' waarbij een meer en een minder ervaren arts aan elkaar gekoppeld worden. Het derde niveau is er voor artsen die ondersteuning nodig hebben. Jaarlijks maken circa 200 artsen gebruik van het (gratis en anonieme) vertrouwelijke aanspreekpunt van D4D. "Deze artsen vragen om hulp. Samen met professionele intake-artsen wordt nagegaan of en welke begeleiding er nodig is. De laatste maanden, in coronatijden, stijgt het aantal oproepen dramatisch," zegt dokter Boydens.