...

De deelname aan de gegevensinzameling en de publicatie, bijvoorbeeld op de website van de instelling, blijven vrijwillig. De maatregel past in een strategie om de vaccinatiegraad bij het zorgpersoneel op te krikken.De Interministeriële Conferentie kiest voor een aanmoedigingsstrategie. Ze wil de handen samenslaan met de koepelorganisaties, de beroepsverenigingen en de vakbonden om de vaccinatiebereidheid bij het zorgpersoneel te vergroten.Ook met deontologische organisaties zoals de Orde van Artsen wordt in overleg gegaan.VerplichtingTegelijk wordt wel het pad geëffend om te gaan naar een mogelijk verplichting van vaccinatie tegen covid bij het zorgpersoneel. Maar dat is duidelijk een werk van lange adem.Het model van waaruit dit spoor vertrekt is de vaccinatie tegen hepatitis B, die de arbeidswetgeving verplicht heeft gemaakt voor bepaalde categorieën van zorgverstrekkers.De Ministers van Volksgezondheid en van Werk zullen de profielen beoordelen van verschillende groepen - niet alleen zorgverstrekkers maar ook administratief personeel en vrijwilligers.Ze zullen nagaan welke databanken kunnen gebruikt worden om groepen te identificeren. Ze bekijken ook het mogelijk nut van bestraffende maatregelen.Ze winnen advies in bij instanties zoals de Hoge Raad voor Bescherming en Preventie op het Werk, de Nationale Arbeidsraad (CNT), de Hoge Gezondheidsraad en de Federale Raad voor Ziekenhuizen.