...

De werkingskosten van de DGEC bedroegen in 2011 31,5 miljoen euro: 25,5 miljoen aan personeelskosten, 3 miljoen aan 'gewone werkingskosten' en 3 miljoen aan 'werkingskosten informatica'. Dat deelde minister Onkelinx mee op vraag van Nadia Sminate.OpbrengstenSowieso een stevige som. Maar misschien wel opmerkelijker is de magere 'opbrengst' die daartegenover staat. Op basis van de gepubliceerde beslissingen uit 2011 rekende Sminate uit dat de DGEC in datzelfde jaar slechts 2,4 miljoen euro terugvorderde. Ruim dertien keer minder dan de werkingskosten. Het N-VA-kamerlid hield daarbij enkel rekening met beslissingen uitgesproken door de leidend ambtenaar (LA) en de kamer van eerste aanleg (KEA).Tellen we bij dat bedrag nog de vrijwillige terugbetalingen uit 2011, goed voor 2,7 miljoen, dan komen we aan 5,1 miljoen opbrengsten voor de DGEC. Nog steeds ruim zesmaal minder dan wat de dienst dat jaar kostte. Een opmerkelijk verschil, al kan en mag de DGEC uiteraard niet louter afgerekend worden op de 'directe inkomsten'. "We hebben ook een informatie- en evaluatieopdracht. En op het vlak van controle zorgt onze loutere aanwezigheid voor 'onzichtbare inkomsten', doordat artsen geen overtredingen durven te begaan", aldus geneesheer-inspecteur-directeur Didier Renauld. "Vergelijk het met de snelheidsradars die mensen ervan weerhouden om te snel te rijden."Jaarverslag vs. definitieve beslissingen?Zelf heeft het Riziv het in zijn jaarverslag trouwens over een opbrengst van 10,2 miljoen euro in 2011. Een pak meer dan de 2,4 miljoen zonder of de 5,1 miljoen met de vrijwillige terugbetalingen. Maar welk cijfer klopt nu? De N-VA baseerde zich voor zijn berekeningen op alle individuele beslissingen uit 2011 die op de website van het Riziv staan. Logisch, want het Riziv is bij wet verplicht om al die beslissingen (weliswaar geanonimiseerd) publiek te maken. Dat aantal ligt echter een pak lager dan de aantallen die in het jaarverslag 2011 van het Riziv staan. Zo telde Sminate 45 beslissingen van de LA, terwijl in het jaarverslag sprake is van 104. Voor de KEA telde ze er 48, tegenover 89 volgens het officiële jaarverslag."De uitleg is eenvoudig: wij publiceren enkel de definitieve beslissingen op de website", vertelt dokter Renauld. "Zaken waarin beroep werd aangetekend, komen pas online als dat beroep behandeld is - wat de nodige tijd vraagt. Maar die beslissingen nemen we wél mee in ons jaarverslag en in de berekening van de 10,2 miljoen opbrengst in 2011."Nog dit: volgt het Riziv die logica consequent, dan moet het van dat totaalbedrag wel nog het 'bedrag opgelegde terugbetalingen' na beslissingen van de kamer van beroep aftrekken. Dat gaat immers over beslissingen uit 2010 of vroeger, waarvan het beroep in 2011 werd behandeld. 'Nieuw berekende' opbrengst van de controles uit 2011: ruim 9,9 miljoen euro.