...

Ondanks het grote draagvlak van windenergie als een duurzame vorm van energie, leiden windenergieprojecten op land vaak tot klachten van bewoners in de nabije omgeving. Klachten over de invloed op de gezondheid en meer algemeen de kwaliteit van leven zijn niet ongegrond. Tot die conclusie komt de Hoge Gezondheidsraad op basis van een beoordeling van wetenschappelijke rapportages.Het geluid van windturbines kan plaatselijke hinder en mogelijks slaapverstoring veroorzaken. Zulke klachten kunnen een voorbode zijn van ernstigere aandoeningen, stelt de HGR.Huisartsen informerenHet advies bevat een aantal aanbevelingen om windenergie op land vanuit het oogpunt van volksgezondheid en kwaliteit van leven in goede banen te leiden. Zo stelt de HGR dat de geluidsniveaus veroorzaakt door windturbines moeten voldoen aan de door de WGO vastgelegde normen, zowel overdag als 's nachts. De effecten veroorzaakt door de slagschaduw moeten worden vermeden door een zorgvuldige keuze voor de situering en het ontwerp van de windturbine.Verder moeten de plaatselijke huisartsen informatie krijgen over de weerslag van draaiende windturbines op de gezondheid en het welzijn. En er dient met geëigende methodes toezicht te worden gehouden op de gezondheid van de omwonenden. Ten slotte is een internationaal onderzoek aangewezen naar de mogelijke specifieke invloed van windturbines op de gezondheid en het welzijn.'Krankzinnig'Dat windturbines een impact hebben op de gezondheid van omwonenden, werd al vaker aangehaald. Onder meer cardioloog Marc Goethals (OLV-ziekenhuis, Aalst) volgt die problematiek op de voet. "Dat windturbines in ons land op zo'n korte afstand van woningen worden gebouwd, is ronduit krankzinnig", zei hij in 2008 al in Artsenkrant.Ook de Franse Academie van Geneeskunde bestudeerde de gezondheidsimpact van windturbines eerder al in een uitgebreid rapport (2006). Volgens hoofdauteur Claude-Henri Chouard vormt lawaai het grootste risico. "Omwonenden van windturbines klagen het meest over geluidsoverlast. Dat kan reële gevolgen hebben voor de gezondheid." Het gaat dan om stress, slaapstoornissen, hoofdpijn, depressie, prikkelbaarheid, vermoeidheid.