...

Reeds in 1962 werd vastgesteld dat D-amfetamine een gunstig effect had op stotteren, maar wegens zijn bijwerkingen werd het geneesmiddel in de praktijk nooit gebruikt. Vijftig jaar later heeft een Belgisch team van de VUB en de ULB methylfenidaat, beter bekend onder naam Rilatine, getest bij stotteraars. Methylfenidaat is een afgeleid product van D-amfetamine met minder bijwerkingen en de resultaten zijn veelbelovend. In totaal namen 15 mannen van 19 tot 35 jaar deel aan het onderzoek. Ze hadden allemaal zonder succes de gebruikelijke behandeling bij stotteren ondergaan. Na een eenmalige inname van Rilatine daalde het aantal stottermomenten bij het lezen van een tekst gemiddeld van 33 tot 22. Bij diegenen die een placebo kregen toegediend, werd geen significante daling opgetekend. Bij spontaan spreken daalde het aantal stottermomenten na inname van het medicijn van 19 tot 8. Ook hier was het placebo niet succesvol. Dit onderzoek is een eerste stap. Beide universiteiten zullen nu proberen hun resultaten op lange termijn te bevestigen door de deelnemers aan het experiment gedurende minstens een jaar te volgen.