...

Het koninklijk besluit van 12 mei verscheen vandaag in het Staatsblad. Dit ingrijpende besluit wijzigt het belangrijke artikel 78 van de Grondwet. Vanaf 2012 kan een diploma van bachelor in de geneeskunde worden behaald na drie gevalideerde studiejaren aan een universiteit of onder het toezicht van een universiteit. Een diploma van master in de geneeskunde is als bachelor geneeskunde mogelijk na opnieuw drie gevalideerde studiejaren aan een universiteit of onder het toezicht van een universiteit.De wet wordt voor het eerst toegepast op studenten die zijn ingeschreven in het eerste bachelorjaar van het academisch jaar 2012-2013.