...

In 2011 betaalde het Riziv 6,55 miljoen aan huisartsen voor hun emd-pakket, dat is een lichte stijging tegenover het jaar daarvoor. Het gereserveerde bedrag werd verdubbeld, omdat men de uitbetaling van de premie wou versnellen. Maar dat is niet gelukt.Het Riziv zette een bedrag van 13,5 miljoen opzij voor de telematicapremie in 2011. De bedoeling was dat, door een versnelde uitbetaling van de premie, die dat jaar tweemaal betaald zou worden. Maar de inhaaloperatie vond niet plaats. Het extra bedrag daarvoor wordt nu doorgeschoven naar 2012.Het aantal premies dat wordt uitbetaald, lijkt zich te stabiliseren. De uitgaven voor de premie stegen nog lichtjes met 2,8% - maar de helft van die groei kan toegeschreven worden aan een lichte stijging van het bedrag van de premie. Die bedroeg in 2011 806 euro, elf euro meer dan het jaar daarvoor.Overigens is het de bedoeling om het karakter van deze 'subsidie' te veranderen. Men zou met het geld het goede gebruik van het emd willen aanmoedigen, in plaats van het bezit van een pakket.