...

Van Steenberghe vindt het hoog tijd dat de Federatie WalloniBrussel het aantal studenten geneeskunde beperkt, zegt hij in de krant La Libre Belgique. Onder meer om de kwaliteit van het onderwijs te vrijwaren en loyaal te zijn tegenover de inspanningen van Vlaanderen om de numerus clausus te respecteren.Volgens Van Steenberghe kan er in het hoger onderwijs geen sprake zijn van een 'volledige toegankelijkheid van het onderwijs', een aspect waar Frans gemeenschapsminister van Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt erg op hamert. Het doel moet daarentegen zijn om ervoor te zorgen dat een voldoende aantal studenten slaagt. In het zuiden van het land bedraagt het slaagpercentage amper 25%, tegenover zowat 90% in Vlaanderen, dankzij het toelatingsexamen.Bissen is duurMet de verkorting van de studieduur tot zes jaar valt in het eerste jaar een stuk van de opleiding fundamentele wetenschappen weg. Ook dat is op te vangen met een toelatingsproef voor die leerstof.Van Steenberghe vindt het ingangsexamen uiterst sociaal. Bissen is voor een jonge student uit een lagere economische klasse een heuse afknapper, terwijl niet slagen voor de toelatingsproef maar 30 euro kost. Een heroritering midden in het jaar, een voorstel dat Marcourt nu op tafel legt, houdt geen steek. Dat zal het slaagpercentage niet opkrikken.Bovendien is in Vlaanderen slechts een minderheid (18%) van de kandidaten afkomstig uit een artsengezin, en slechts 21% van hen slaagt. Je kunt het examen dus zeker niet elitair noemen.Ten slotte moeten beide gemeenschappen in een systeem van federale sociale zekerheid een gelijkaardige filter toepassen, vindt Van Steenberghe.