...

In de krant Le Soir van 23 februari verzet Jean-Claude Marcourt, minister van hoger onderwijs in de Franse Gemeenschap, zich met klem tegen de invoering van een ingangsexamen. De studentenkoepel FEF ging er nochtans van uit dat zo'n examen er wel degelijk zou komen, onder druk van de decanen. Maar nu blijkt dus dat niet alle decanen het ingangsexamen zien zitten. Er is de komende dagen overleg met hen gepland.Marcourt verzet zich tegen een examen omdat dat de sociale tegenstellingen binnen de universiteiten zou vergroten. Waardoor het ingangsexamen een slechte oplossing wordt voor een rel probleem: de grote toevloed aan de faculteiten, die kwaliteitsvol onderwijs in het gedrang brengt.Gevraagd naar de globale problematiek van het toenemende aantal inschrijvingen (+40% voor de studies architectuur), komt de minister met een eerder onhandig antwoord: "Onderwijs heeft geen puur economische finaliteit. Het blijft op de eerste plaats een middel tot ontplooiing. Er een paspoort voor werk van maken, zou pervers zijn." Een uitspraak die jonge werkloze gediplomeerden zeker op prijs zullen stellen...