...

Huisartsen hebben wettelijk gezien sinds augustus vorig jaar de keuze tussen de klassieke manier van werken met het GMD (manueel openen en verlengen, administratieve verlenging) en het e-GMD (zie AK2374). Bij het e-GMD opent de huisarts het GMD via MyCareNet. Het e-GMD wordt automatisch verlengd na het eerste contact met de patiënt in het jaar daarop.Centraal werkinstrument EMD?Vooral artsen die graag zoveel mogelijk administratie vanuit het EMD willen afhandelen, zullen het e-GMD een handiger systeem vinden. Daarvoor moesten ze aanvankelijk wachten op de leveranciers van hun pakket, maar vandaag zijn de meeste (grote) pakketten klaar met deze MyCareNet-toepassing en stellen ze dienst al ter beschikking van hun klanten (zie ook AK2391). Een duizendtal huisartsen zouden ondertussen overgestapt zijn naar het e-GMD.Het Riziv vulde de informatie voor artsen over het GMD op zijn website zopas aan met wat uitleg bij het e-GMD. De arts kan voor meer uitleg ook doorklikken naar de website van MyCareNet. Of hij kan vanop de website van het RIZIV een FAQ openen, die MyCareNet nog maar een weekje geleden bijstelde.Voor- en nadelen Een aandachtige lezing van de FAQ helpt de huisarts om de voor- en nadelen op een rijtje te zetten. Voordelen van het e-GMD, naast de integratie van het beheer in het EMD, zijn dat het GMD bij de (nieuwe) arts van toepassing wordt op de dag dat de patiënt het aan die arts toewijst.De patiënt kan ook onmiddellijk van het verlaagd remgeld genieten. (Wanneer een honorarium voor de GMD-houdend huisarts dat jaar al werd uitbetaald, moet de nieuwe GMD-houdend huisarts wel wachten tot het volgende kalenderjaar.)Het GMD wordt automatisch verlengd bij het eerste patiëntencontact in het kalenderjaar. De Verzekeringsinstellingen verbinden zich ertoe het GMD-honorarium uit te betalen binnen de 30 dagen nadat de patiënt het getuigschrift heeft binnengebracht. Er wordt dus niet, zoals bij de administratieve verlenging, gewacht tot het einde van het jaar.Maar daar zit ook al een nadeel aan vast. De arts is afhankelijk van de patiënt en de datum dat die het attest binnenstuurt. Er wordt niet handje contantje betaald.Een mogelijk nadeel is ook dat er geen weg terug is. Wanneer u de keuze maakt voor het e-GMD is die definitief. Er zijn ook geen uitzonderingen mogelijk. Wanneer u problemen ondervindt met een verzekeringinstelling bij de kennisgeving van een nieuw GMD, kan een papieren attest niet dienen als noodoplossing.De FAQ behandelt nog een aantal andere lastige en minder lastige kwesties. Zoals: kan ik als haio een GMD aanmaken (neen)? Als ik voor het e-GMD kies, wat met patiënten voor wie ik al het GMD bijhoud (geen kennisgeving versturen, u kunt bij iedere verzekering een lijst van patiënten opvragen wiens GMD bij u geregistreerd staat)?