...

"Artsen gaan er nog steeds te gemakkelijk van uit dat hun patiënt goed geïnformeerd is", schrijft de Zorginspectie. "Maar vaak zijn ze nog onvoldoende geïnformeerd over een aantal belangrijke aspecten van hun ingreep. Er moet daarom verder geïnvesteerd worden in het actief aanbieden van relevante en begrijpelijke informatie aan de patiënt."Concreet weet 13% van de patiënten niet welke narcose gebruikt zou worden. Met 28% van de patiënten werd het thema 'pijn' niet besproken en 19% had vooraf geen informatie over de herstelperiode gekregen. Minder dan de helft van de patiënten (45%) kreeg schriftelijke informatie, maar 98% kreeg wel mondelinge informatie. Bij 86% van de patiënten werd over eventuele alternatieven gesproken. En 1% van de patiënten kreeg simpelweg geen informatie.OntslagbriefDe ontslagbrief aan de huisarts blijkt ook nogal wat lacunes te bevatten. In 8% is niets te vinden van de nazorg, in 13% niets over het verdere verloop van de hospitalisatie en bij 20% niets over de vervolgmedicatie. De Zorginspectie concludeert dat 28% van de ontslagbrieven niet volledig zijn.Pluspunt is wel dat ontslagbrieven in 97% van de gevallen binnen de week na de ingreep zijn opgemaakt.