...

De proefprojecten rond geïntegreerde zorg zijn een onderdeel van het plan van de Interministeriële Conferentie Gezondheidszorg - de Interadministratieve Cel Chronisch Zieken van de FOD Volksgezondheid staat in voor de organisatie van de Consolidatiesessie.Over de opzet van de proefprojecten kon u lezen in AK2431. Uitgebreide documentatie kunt u vinden op de website van de Rondetafel die over dit initiatief op 2 december jl plaatsvond.In een notendop: de proefprojecten waaraan uiteenlopende actoren uit de verschillende lijnen moeten participeren, testen een generiek zorgmodel uit voor chronische, complexe zorg - niet gebonden aan één specifieke pathologie. De bedoeling is ook alternatieve financieringsmodellen gebaseerd op bundled payment uit te proberen.Projecten die na vier jaar tijd voldoende maturiteit bewijzenk, komen in aanmerking voor uitbreiding.In Vlaanderen stelt de Vlaamse Gemeenschap een aantal specifieke eisen aan de proefprojecten.In de komende drie maanden kunnen geïnteresseerde partijen - dat zijn de zorgactoren - consortia vormen. In Vlaanderen is er plaats voor één consortium per kleinstedelijk zorgregio. Consortia krijgen dan zes maanden de tijd om een compleet actieplan uit te werken voordat ze met het project zelf van start gaan.Voor de coördinatie tijdens de opstelling van het plan, krijgt het consortium een subsidie die tot 40.000 euro bedraagt. Voor de coördinatie van de proefprojecten bedraagt het jaarbudget tot 150.000 euro.Tijdens de consolidatiesessie zullen de betrokken ministers en administraties - federaal en regionaal - de bedoeling en het proces toelichten (voormiddag). In het (na)middaggedeelte komt de feedback vanuit het veld aan bod, met reacties vanuit een aantal organisaties en instellingen.Het hele gebeuren vindt plaats in Square Brussels Meeting Centre op de Kunstberg - op 2 februari a.s. dus vanaf 9 u. De eigenlijk aftrap geeft Christian Decoster, die als waarnemend voorzitter FOD Volksgezondheid de dag zal leiden, om 9.50 u. Rond halfvier zal Pedro Facon van de Beleidscel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block de take home messages formuleren.