...

In dit verband werd een prospectief cohortonderzoek uitgevoerd bij 61.650 deelnemers aan de Copenhagen City Heart Study (2001-2003) en de Copenhagen General Population Study (2003-2008). 6.574 van hen vertoonden COPD, gedefinieerd als een verhouding tussen de ESW en de FVC lager dan 0,7. De auteurs komen tot het besluit dat een gelijktijdige verhoging van het CRP, het fibrinogeen en de leukocyten bij een patiënt met COPD gepaard gaan met een verhoogd risico op exacerbaties, zelfs bij patiënten met een vrij lichte COPD en patiënten zonder voorgeschiedenis van dergelijke exacerbaties. De auteurs besluiten dat er meer onderzoek nodig is om de klinische waarde van deze biomarkers voor de risicostratificatie te bepalen. (referentie: Thomsen M et al. JAMA. 2013;309 :2353)