...

Dat is gedeeltelijk toe te schrijven aan een verhoogde productie van calprotectine. Dat eiwit zet de ontstekingsreactie in gang die leidt tot de vorming van atheroomplaten die de slagaders doen dichtslibben. Dat is aangetoond bij muizen en wordt ook bevestigd bij de mens. Mogelijk kan dat leiden tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen om de incidentie van hart-en-vaatziekten bij patiënten met type 1-diabetes te verlagen. De studie, die zal verschijnen in Cell Metabolism, werd uitgevoerd door vorsers van het Columbia University Medical Center (CUMC), in samenwerking met vorsers van de New York University en de University of Pittsburgh. (referentie: Nagareddy PR et al. Cell Metabolism. 2013;doi:10.1016/j.cmet.2013.04.001)