...

De wetenschappers stelden een cohort samen van ongeveer 160.000 mannen van wie het intelligentiequotiënt (IQ) werd gemeten op volwassen leeftijd, tussen 18 en 40 jaar. Voor ze de test ondergingen, was 35% van die deelnemers ooit in het ziekenhuis opgenomen voor een ernstige infectie. Uit de analyse van de gegevens blijkt dat mannen die ooit in het ziekenhuis waren opgenomen voor een infectie, een IQ hadden dat 1,76 punten lager lag dan het gemiddelde. Bij mannen die vijf keer of meer in het ziekenhuis waren opgenomen voor een infectie, lag het IQ 9,44 lager dan het gemiddelde. De invloed op de cognitieve functie neemt bovendien toe naarmate de infectie ernstiger is, waarbij herseninfecties de meeste schade toebrengen. De verklaring die de auteurs van de studie naar voren schuiven is dat de hersenen in normale omstandigheden door een barrière worden beschermd tegen de cellen van het immuunsysteem, maar dat opeenvolgende infecties die barrière klaarblijkelijk kunnen doorbreken. Het immuunsysteem speelt dus mogelijk een rol. Meer onderzoek is nodig om uit te zoeken wat de achterliggende mechanismen zijn voor dat verband tussen het immuunsysteem van de mens en zijn psychische gezondheid.