...

Op zaterdag 1 december kunt u de vierde module van de basisopleiding voor CRA bijwonen. Het thema is 'Infecties en infectiepreventie in het woonzorgcentrum'.Zorginfecties zijn niet alleen een probleem voor de ziekenhuizen, ook woonzorgcentra hebben ermee te maken. Maar een goed WZC-infectiebeleid kan geen kopie zijn van het ziekenhuismodel. Het WZC verdient een eigen, specifieke aanpak.Daarom wijdt Crataegus de vierde module van de basisvorming CRA aan infecties in de WZC en aan het preventiebeleid in deze setting.Bea Jans van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid zal er de epidemiologische achtergrond belichten. Voor welke pathogenen moet men in het post-antibioticatijdperk beducht zijn? Wat is de wijze van verspreiding? Hoe kan de CRA helpen het probleem te beheersen?Tessa Van Houtte (ACHG Leuven en CRA van het WZC Wissekerke Bazel) is de hoofdauteur van het 'Draaiboek infectiebeleid in de Vlaamse wzc'. Zij komt de publicatie zelf voorstellen.WerkgroepenDe deelnemers aan de CRA-opleiding kunnen vervolgens kiezen uit vier werkgroepen. Deze worden geleid door twee of drie moderatoren, meestal een CRA en een expert in het onderwerp. De vier thema's zijn 'Vaccinaties voor ouderen', 'De samenwerking arbeidsgeneesheer - CRA', 'Rationeel antibioticabeleid in WZC' en 'Ons WZC heeft de ziekenhuismicroob, wat nu?'.Moeilijk om te kiezen uit een van deze vier thema's? Een troostende gedachte is misschien dat de opleidingsmodule afsluit door een kort verslag met de 'take home messages' uit de vier werkgroepen.De CRA-opleiding vindt plaats in het 'Antwerp expo meeting centre' - op zaterdag 1 december a.s dus. Tussen kwart voor negen en negen uur wordt u er ontvangen. De vierde module sluit af om 13 u. met een broodjesmaaltijd. Ideaal moment om te netwerken.Voor meer informatie en om u in te schrijven kunt u terecht op de website van Domus Medica. U zult zich moeten haasten, want er zijn maar 150 plaatsen.Reserveer alvast volgende data in uw agenda: 11 mei en 28 september 2013 voor modules 5 en 6 van de cyclus. Wie alle zes modules bijwoont, heeft recht op een basisvormingsattest CRA. De hele cyclus wordt herhaald in 2014 en 2015. Overigens is iedereen die geïnteresseerd is in zorg voor senioren welkom, ook niet-CRA's.